Lluïsos de Gràcia

Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural i esportiva, sense ànim de lucre, fundada l’any 1855 a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’oferir espais de formació en el lleure per a infants i joves i fomentar el creixement personal dels adults.

 

Amb aquesta finalitat, l’entitat ofereix un ampli ventall d’activitats culturals i esportives que fomenten els valors de l’associacionisme i la col·lectivitat en un clima de respecte i convivència. Gran part de l’activitat dels Lluïsos es vertebra a partir de les seccions i gràcies a socis que les organitzen de manera voluntària: els dirigents.

 

A més a més, els Lluïsos promou altres activitats i projectes amb l’objectiu de fomentar la cultura, la identitat i llengua catalanes, el respecte pel medi ambient i la integració de la multiculturalitat.

 

Objectius dels Lluïsos de Gràcia

Els principis bàsics de l’entitat es concreten en el desenvolupament dels valors com la solidaritat, la tolerància, el civisme o el respecte, així com el foment del creixement personal i col·lectiu.

 

Des dels Lluïsos de Gràcia també es promociona la coneixença i l’estima de Catalunya i es treballa per la integració i l’arrelament a la realitat nacional catalana.