Junta

La Junta és l’espai des d’on es representa, coordina i gestiona el funcionament de l’Escola Tennis Taula Lluïsos de Gràcia. Està formada per diferents persones provinents del sector famílies, de l’equip tècnic i dels jugadors/es.

 

Les seves funcions principals són:

  • La interlocució i representació de l’ETT davant de Lluïsos de Gràcia, federacions i altres institucions.
  • La coordinació i atenció a les famílies i jugadors i jugadores.
  • L’elaboració d’un Pla de treball i pressupost.
  • La gestió i el seguiment del dia a dia.

 

 

Formació de la Junta de l’ETT

junta xavier folchXavier Folch

President

junta joan corominaJoan Coromina

Tresorer

junta manel ruizManel Ruiz

Ferran Cano

Pau Folch

Mar Mazcuñán

Conxita Moreno

Comissions actives

Comissió de finançament

Dedicada a la recerca de recursos. Coordinada per Verònica Calafell i Manel Ruiz.

Comissió social

Dedicada a l’organització d’activitats. Coordinada per Roser Malagarriga i Ferran Cano.

Comissió de gènere

Dedicada a vetllar per la igualtat de gènere i la prevenció de desigualtats a la secció. Coordinada per Mar Mazcuñán.