Junta

La Junta és l’espai des d’on es representa, coordina i gestiona el funcionament de l’Escola Tennis Taula Lluïsos de Gràcia. Està formada per diferents persones provinents del sector famílies, de l’equip tècnic i dels jugadors/es.

 

Les seves funcions principals són:

  • La interlocució i representació de l’ETT davant de Lluïsos de Gràcia, federacions i altres institucions.
  • La coordinació i atenció a les famílies i jugadors i jugadores.
  • L’elaboració d’un Pla de treball i pressupost.
  • La gestió i el seguiment del dia a dia.

 

 

Formació de la Junta de l’ETT

junta xavier folchXavier Folch

President

junta joan corominaJoan Coromina

Tresorer

Conxita Moreno

Pau Folch

Jaume Conill