Valors

Els valors que inspiren la nostra acció:

Confiança

L’Escola de Tennis Taula Lluïsos de Gràcia és un espai de confiança. Un lloc amable, on les diferents persones que hi participen, petits i grans, construeixen relacions de confiança entesa en sentit ampli. Confiança en un mateix a través del treball i el reconeixement de l’esforç propi, i confiança en els altres, l’equip, els companys.

Equitat

Entenem l’equitat com el reconeixement i el respecte de la diferència que té cada persona que forma part de l’ETT Lluïsos. Cada persona té unes necessitats i capacitats diferents i oferim oportunitats de creixement que tenen en compte aquestes diferències. Així mateix, vetllem per les relacions igualitàries i treballem per combatre les desigualtats de gènere.

Qualitat

La qualitat és un tret característic i valor present a totes les activitats i als nostres espais. Per aquest motiu volem posar l’accent en fer les coses ben fetes i treballem per millorar les nostres propostes i els nostres espais cada dia.

Cooperació

La nostra no és una proposta de lleure o esportiva individual sinó col·lectiva. Formem part d’un grup, es treballa en equip, i es coopera amb els altres per poder fer front als reptes que se’ns plantegen.

Compromís

Des del respecte a les disponibilitats i voluntats individuals, la nostra proposta cerca el compromís i la implicació de les persones que formen part de la secció. Des del compromís dels jugadors a tenir cura del seu cos, l’assumpció de responsabilitats individuals i col·lectives, fins al compromís i vinculació de l’ETT amb un projecte més ampli com és Lluïsos entitat, el barri, la ciutat i el món.